بسم الله الرحمن الرحیم

  • بنیان‌گذار مجموعه تندپژوهی
  • کارشناسی ارشد علوم قرآن حدیث دانشگاه فردوسی
  • فعالیت در زمینه مشاوره و تسهیل گری رشد و توسعه فردی و تندپژوهی
  • بیش از 1500ساعت تجربه تسهیل گری و مشاوره
  • طراح و ایده پرداز دوره های توانمندسازی و مهارت افزایی
  • مشارکت در طراحی و ایده پردازی بیش از ۲۰ طرح و دوره
  • عضو شورای طرح توانمندسازی قدر و مسئول پشتیبان های محتوایی